sadtrans.com.pl

Transport i spedycja w pigułce

Spedycja a współpraca z przewoźnikami – jak technologia może usprawnić pracę?

Postępująca digitalizacja jest widoczna w wielu obszarach – nie pozostało to bez wpływu na branżę spedycyjną. Jak nowe technologie mogą wspierać działania w spedycji?

Podpis elektroniczny w spedycji

Elektroniczny podpis służy zidentyfikowaniu osoby, która ten podpis składa. Jednocześnie zabezpiecza on cały dokument – w sytuacji, kiedy wprowadzono w nim zmiany po złożeniu podpisu, również jest to odnotowane. Nie ma zatem obaw o wprowadzanie nowych ustaleń po zatwierdzeniu umowy podpisem elektronicznym. Pod tym kątem ten e-podpis jest o wiele bardziej bezpieczny od tradycyjnego.

Postępująca cyfryzacja i zdalne finalizowanie umów przyczynia się do upowszechnienia tej metody podpisu. W ramach spopularyzowania podpisu elektronicznego w Niemczech wprowadzano swojego czasu korzyści dla firm, które elektronicznie rozliczają się z urzędem skarbowym.

Spedycja a współpraca z przewoźnikami: wpływ internetu na wzajemną kooperację

Oddziaływanie internetu zarówno na spedycję jak i na pozostałe sektory gospodarki jest coraz bardziej intensywne. W obecnych czasach brak strony internetowej czy adresu email przez firmę zajmującą się spedycją i transportem powoduje, że jest ona mało wiarygodna w oczach potencjalnych kontrahentów.

Rolą spedytora jest efektywne pośredniczenie między zleceniodawcą a przewoźnikiem. Dlatego też wykorzystywanie wszelkich form kontaktu jest tak istotne i ułatwia dalsze działania. Kanały internetowe mogą mocno ułatwić sprawną komunikację i wymianę informacji.

M&W Spedition to przykład firmy spedycyjnej, dla której efektywna współpraca z przewoźnikami to priorytet w procesie spedycji. Szczegóły oferty oraz wyznacznki tej współpracy znaleźć można tutaj: https://www.mw-spedition.com/przewoznik/.

Internet pomaga usprawnić obieg dokumentów

Elektroniczna wymiana dokumentów – np. z urzędem celnym czy podwykonawcami to jeden z atutów, jakie oferuje internet w kontekście spedycji i współpracy z przewoźnikami. Kolejne korzyści opierają się np. na możliwości monitorowania ładunku czy na cyklicznym pozyskiwaniu kolejnych zleceń albo przewoźników.

Tracking

Wspomniana opcja śledzenia towarów przez internet nosi nazwę trackingu. Stosowane w minionych latach i dekadach systemy również pozwalały monitorować położenie ładunków, jednak niejednokrotnie były one zawodne i generowały konieczność telefonicznego potwierdzania z oddelegowanymi do tego osobami.

Udział czynnika ludzkiego mógł niekiedy przyczyniać się do nieścisłości i uniemożliwiał nieskrępowanego dostępu do śledzenia ładunku o dowolnej porze dnia czy nocy. Współczesna firma spedycyjna przywiązuje dużą wagę do zapewnienia transparentnych warunków współpracy i klarownego informowania o bieżącym statusie ładunku. To z kolei umożliwia planowanie dalszych etapów prac, które dotyczą przewożonego towaru.

W dzisiejszych czasach taka sprawna komunikacja to jeden z elementów, które zapewniają przewagę konkurencyjną.

Jakie technologie wspierają spedytora i przewoźników?

Na uwagę zasługują tutaj technologia CRM (ang. Customer Relationship Management), która znajduje zastosowanie nie tylko w spedycji i transporcie, ale także w innych sektorach gospodarki.

Założeniem CRM jest integracja tych procesów, które dotyczą zarówno sprzedaży jak i relacji z klientem. Systemy CRM są w pełni modyfikowalne, co pozwala dostosować funkcjonalności do bieżących potrzeb i branży. To niejako podręczne kompendium wiedzy o konkretnym kliencie, projekcie i szczegółach współpracy w czytelnej formie.

In-plant forwarding

Poruszając tematykę technologii, które pomagają w pracy spedytora nie sposób nie wspomnieć o in-plant forwarding. To oprogramowanie ułatwia współpracę spedytora z klientem. Jak to działa? Spedytor instaluje specjalny software na sprzęcie klienta. W efekcie możliwe jest generowanie dokumentów transportowych i spedycyjnych.

Więcej o nowoczesnej spedycji i rozwiązaniach w pracy spedytora dowiedzieć się kurs spedytor. Tego typu kurs omawia całokształt zadań i narzędzi wykorzystywanych w pracy spedytora, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jak widać – postępująca cyfryzacja modyfikuje sposób działania wielu branż, w tym również spedycji. W efekcie dochodzi do upłynnienia kontaktów z przewoźnikami i zleceniodawcami.

Umiejętne korzystanie z zasobów internetu pozwala ułatwić współpracę spedytora z przewoźnikiem i uczynić ją bardziej efektywną. To z kolei przełoży się na lepszą efektywność i zadowolenie zleceniodawcy. Warto zatem wdrażać nowe rozwiązania, które przyczynią sie do zwiększenia konkurencyjności rynkowej.